Có 1 kết quả:

gǎn xiǎng

1/1

gǎn xiǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impressions
(2) reflections
(3) thoughts
(4) CL:通[tong4],個|个[ge4]