Có 1 kết quả:

gǎn yìng

1/1

gǎn yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) response
(2) reaction
(3) interaction
(4) irritability (biol.)
(5) induction (elec.)
(6) inductance

Một số bài thơ có sử dụng