Có 1 kết quả:

gǎn rǎn rén shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

number of infected persons