Có 1 kết quả:

gǎn rǎn lì

1/1

gǎn rǎn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inspiration
(2) infectious (enthusiasm)