Có 1 kết quả:

gǎn rǎn xìng fù xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

infective diarrhea