Có 1 kết quả:

gǎn rǎn zhě

1/1

gǎn rǎn zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

infected person