Có 1 kết quả:

gǎn jī tì líng

1/1

gǎn jī tì líng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shed tears of gratitude (idiom); moved to tears