Có 1 kết quả:

gǎn zhī

1/1

gǎn zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perception
(2) awareness

Một số bài thơ có sử dụng