Có 1 kết quả:

gǎn zhī lì

1/1

gǎn zhī lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perceptive
(2) perceptivity