Có 1 kết quả:

gǎn jué qì

1/1

gǎn jué qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sense organ