Có 1 kết quả:

gǎn jué qì

1/1

gǎn jué qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sense organ