Có 1 kết quả:

gǎn zhì

1/1

gǎn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

qualia (philosophy)