Có 1 kết quả:

gǎn yù shī

1/1

gǎn yù shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a lament (poem)