Có 1 kết quả:

fèn rán

1/1

fèn rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) angry
(2) irate