Có 1 kết quả:

yǒng
Âm Pinyin: yǒng
Unicode: U+6142
Tổng nét: 14
Bộ: xīn 心 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶丶一フ丶丨フ一一丨丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

yǒng

phồn thể

Từ điển phổ thông

xúi giục, khuyên

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như “dũng” 恿.

Từ điển Thiều Chửu

① Khuyên, giục, mình không muốn thế mà kẻ khác cứ xức làm thế gọi là túng dũng 慫慂.

Từ điển Trần Văn Chánh

Khuyên, giục, xúi giục: 慫慂 Xúi giục. Như 恿 [yông].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lay động. Cử động.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 恿[yong3]

Từ ghép