Có 1 kết quả:

lì rán

1/1

lì rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) shivering
(2) shuddering

Một số bài thơ có sử dụng