Có 1 kết quả:

cí shàn jiā

1/1

cí shàn jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) philanthropist
(2) humanitarian
(3) charity donor