Có 1 kết quả:

cí shàn chōu jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a raffle (for charity)