Có 1 kết quả:

tài zi

1/1

tài zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

state of matter (solid, liquid or gas)