Có 1 kết quả:

mù sī

1/1

mù sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mousse (loanword)