Có 1 kết quả:

cǎn kuàng

1/1

cǎn kuàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tragic situation
(2) dreadful state