Có 1 kết quả:

màn xìng téng tòng

1/1

màn xìng téng tòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

chronic pain