Có 1 kết quả:

màn xìng bìng ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chronic disease