Có 1 kết quả:

màn xìng zǔ sè xìng fèi bìng ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄗㄨˇ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chronic obstructive pulmonary disease (COPD)