Có 1 kết quả:

màn bān

1/1

màn bān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slow stream (in school)