Có 1 kết quả:

màn bān ㄇㄢˋ ㄅㄢ

1/1

màn bān ㄇㄢˋ ㄅㄢ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slow stream (in school)