Có 1 kết quả:

màn chē

1/1

màn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) local bus or train
(2) slow train with many stops