Có 1 kết quả:

màn chē ㄇㄢˋ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) local bus or train
(2) slow train with many stops