Có 1 kết quả:

guàn huài

1/1

guàn huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to spoil (a child)