Có 1 kết quả:

qìng gōng

1/1

qìng gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate a heroic deed