Có 1 kết quả:

qìng shēng

1/1

qìng shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate a birthday