Có 1 kết quả:

qìng hè

1/1

qìng hè

phồn thể

Từ điển phổ thông

chúc mừng, khen ngợi

Từ điển Trung-Anh

(1) to congratulate
(2) to celebrate