Có 1 kết quả:

kāng kǎi juān shēng

1/1

kāng kǎi juān shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sacrificing one's life generously (idiom); to sacrifice oneself fervently to the cause