Có 1 kết quả:

kāng kǎi jī áng

1/1

kāng kǎi jī áng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) impassioned
(2) vehement