Có 1 kết quả:

kāng kǎi jiě náng

1/1

kāng kǎi jiě náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contribute generously (idiom); help sb generously with money
(2) to give generously to charity