Có 1 kết quả:

kāng kǎi shū jiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to donate generously (idiom)