Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+6187
Tổng nét: 15
Bộ: xīn 心 (+11 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丨丨フ一一丨丨一一丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghỉ ngơi

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “khế” 憩.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ khế 憩.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 憩.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Khế 愒.

Từ điển Trung-Anh

variant of 憩[qi4]