Có 1 kết quả:

bèi lài

1/1

bèi lài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) naughty
(2) cheeky