Có 1 kết quả:

biē qū

1/1

biē qū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sullen