Có 1 kết quả:

hān tài kě jū

1/1

Từ điển Trung-Anh

charmingly naive