Có 1 kết quả:

qì xī chù

1/1

qì xī chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rest area