Có 1 kết quả:

Xiàn fǎ Jiān hù Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guardian Council, body of 12 appointed clerics which governs Iran