Có 1 kết quả:

dǒng háng

1/1

dǒng háng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiểu biết, am tường

Từ điển Trung-Anh

to know the ropes