Có 1 kết quả:

yìng lì

1/1

yìng lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

ứng lực, sức căng (vật liệu)

Từ điển Trung-Anh

stress (physics)