Có 1 kết quả:

yìng zhào

1/1

yìng zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to respond to a call