Có 1 kết quả:

yìng bào

1/1

yìng bào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 報應|报应[bao4 ying4]

Một số bài thơ có sử dụng