Có 1 kết quả:

yìng jí cuò shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

emergency measure