Có 1 kết quả:

yìng jí zhào shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

emergency exposure (nuclear energy)