Có 1 kết quả:

Yīng Cǎi ér

1/1

Yīng Cǎi ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cherrie Ying Choi-Yi (1983-), actress