Có 1 kết quả:

yìng jī

1/1

yìng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stress
(2) abbr. for 應激反應|应激反应[ying4 ji1 fan3 ying4]