Có 1 kết quả:

yìng jī fǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(physiological etc) stress