Có 1 kết quả:

yìng jī xìng

1/1

yìng jī xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) irritable
(2) sensitive
(3) excitable